Formulieren om te downloaden   

 

Verlof aanvragen:                  Verlofformulier Keijenberg printversie.pdf     

Opgeven voor de TSO:          Inschrijfformulier TSO de Keijenberg.pdf

Schoolgids:                            Schoolgids-2018-2019.pdf
 
Schoolkalender:                    Schoolkalender de Keijenberg 2019-2020.pdf

Folder RIVM over hoofdluis: Folder RIVM Luis in je haar? Kammen maar! 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP): Schoolondersteuningsprofiel.pdf