Formulieren om te downloaden   

 

Aanmelden leerling:       inschrijfformulier de keijenberg.pdf        

Verlof aanvragen:          Verlofformulier Keijenberg printversie.pdf     

Opgeven voor de TSO:          Inschrijfformulier TSO Don Bosco.pdf  
                                                 Inschrijfformulier TSO Vita Vera.pdf

Schoolgids:                            Schoolgids-2018-2019.pdf
 
Schoolkalender:                     Schoolkalender 2018-2019.pdf

Folder RIVM over hoofdluis: Folder RIVM Luis in je haar? Kammen maar! 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
SOP 2017-2018.pdf