Tussenschoolse opvang (TSO)          

TSO is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:00 – 12:45 uur. Hierna zijn de leerkrachten aanwezig en staan de kinderen weer onder toezicht van de school. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag geen les en moeten daardoor uiterlijk om 12:45 uur opgehaald worden. 

TSO volgens het SKOVV 
Vanuit het ministerie van Onderwijs zijn er regels opgesteld waaraan TSO moet voldoen. De TSO-coördinator is verantwoordelijk voor het functioneren van het overblijven en aanspreekpunt voor ouders. Samen met een team van TSO-krachten wordt het overblijven volgens de richtlijnen van het SKOVV (Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei) verzorgd. Hierbij wordt gestreefd naar een veilige, pedagogisch en juridisch verantwoorde middagpauze voor de kinderen. Daarnaast is het gelukkig ook mogelijk om op een persoonlijke wijze hier een gezellige invulling aan te geven.  

Abonnementen en Incidenteel overblijven 
Alle kosten voor de TSO zijn voor rekening van de ouders/verzorgers die gebruik maken van  het overblijven. Denk o.a. aan de kosten van vergoeding van de overblijfkrachten en het speelmateriaal. Om zoveel mogelijk aan de wensen van ouders te kunnen voldoen, zijn er twee soorten abonnementen geïntroduceerd. 

Dagabonnementen; TSO op vaste dagen in de week
• gelden voor het gehele schooljaar 
• zijn kind- en daggebonden 
• zijn het voordeligst (€1,60 per dag i.p.v. € 2,50 per dag) 
 
Incidenteel overblijven middels een strippenkaart
• is per dag op te geven 
• is duurder dan een abonnement (€ 2,50 per dag ) 
• opgeven d.m.v. een envelop (daarop de naam en klas van het kind,) te deponeren in de TSO-brievenbus in de gang of mailen uiterlijk voor 9 uur op de dag van overblijven naar:  
tsovv.kb@skovv.nl (locatie Vita Vera) 
tsodb.kb@skovv.nl (locatie Don Bosco)

 

Voor meer en uitgebreidere informatie over de TSO: Informatie TSO 'DE Keijenberg'.pdf
Voor het inschrijfformulier  locatie Don Bosco:         Inschrijfformulier TSO Don Bosco 2018-2019.pdf
Voor het inschrijfformulier  locatie Vita Vera:             Inschrijfformulier TSO Vita Vera 2018-2019.pdf

Het TSO reglement van onze stichting SKOVV vindt u hier: Reglement TSO SKOVV.pdf