Onze school

Kbs de Keijenberg is op 1 augustus 2016 ontstaan uit een fusie tussen de Don Bosco school en de Vita Vera school in Renkum.

Beide scholen vallen onder Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV). Anticiperend op het teruglopende leerlingaantal in de gehele gemeente Renkum/Heelsum en vooruitlopend op de geplande nieuwbouw voor de fusieschool naast het MFC ‘Doelum’, hebben de scholen en haar bestuur reeds in 2013 de eerste stappen tot een fusie gezet. De periode van 2013 tot 2018 hebben we, achter de schermen, ten volle benut om onze visie op onderwijs te herrijken en om ons onderwijs volledig op elkaar af te stemmen. 

Op 11 oktober 2019 zijn we gestart in ons nieuw schoolgebouw aan de Hogenkampseweg 43, 6871 JK in Renkum.