Mediaprotocol Privacywet

Op school maken de leerlingen veelvuldig gebruik van internet. Wij hebben geen filter op het netwerk aangezien de ervaring leert dat geen enkele filter alle ongewenste pagina’s tegen kan houden. Wij vinden het van veel groter belang om de kinderen te leren hoe je om moet gaan met het internet en wat je wel en niet moet doen als je gaat surfen. Instagram, Facebook of iets dergelijks is op school niet toegestaan.

Indien een ouder of leerling ons meldt dat zij/hij ‘digitaal gepest’ wordt na schooltijd via bijvoorbeeld sociale media, is dat voor ons tevens aanleiding om een intensief gesprek aan te gaan met de betrokken kinderen en ouders. Dit doen we ook met de hele groep om de kinderen zo bewust te maken van hun gedrag waarmee we herhaling hopen te voorkomen. Ons pestprotocol zou in werking gezet kunnen worden.

Sociale media zijn nuttige moderne communicatiemiddelen en bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) en de bijbehorende scholen. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

SKOVV vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol opgezet om een ieder die bij de Keijenberg betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Dit protocol kunt u hier lezen:

Klik hier

De nieuwe privacywet (AVG)

Je kunt er bijna niet meer omheen; de nieuwe privacywetgeving is van kracht per 25 mei. Overal word je daar nu op gewezen. Om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, zijn we ons als stichting SKOVV (waar de Keijenberg onder valt) ook aan het voorbereiden. Dit betekent o.a. dat we met alle partijen waar we persoonsgegevens mee uitwisselen afspraken aan het maken zijn of natuurlijk al hebben gemaakt. Daarnaast roept de wetgeving ook veel vragen op en zal het zeker een grote invloed gaan hebben op de alledaagse praktijk in de klas en de school. Wat dit concreet in gaat houden, wordt op dit moment uitgezocht door onze functionaris gegevensbescherming binnen SKOVV. Voor alle vragen opmerkingen of klachten m.b.t. de AVG kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming Berend Cornel. SKOVV heeft hiervoor een speciaal mailadres aangemaakt. privacy@skovv.nl