Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die elk jaar allerlei activiteiten organiseert. Daarnaast staan ze voor alle zaken die voor ouders en kinderen van belang zijn. Ze ondersteunen het team en denken mee. In overleg met het team én met hulp van ouders houdt de OR zich bezig met: 

  • Het organiseren en coördineren van feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval, Pasen, schoolfeest of schoolreisje
  • Signaleren van en meedenken over belangrijke schoolzaken 
  • Bevorderen van contacten tussen ouders onderling en ouders en school. 
 
Vergaderingen

De ouderraad komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar om de activiteiten te bespreken, daarnaast wordt er per activiteit (zoals bijvoorbeeld de paasviering) een commissie samengesteld met ouders en docenten om de activiteit te organiseren. Bij de vergaderingen van de OR is een teamlid aanwezig. 

 

De volgende ouders maken deel uit van de OR
Anouk BosschaCarla Smid
Wendy SteijversAnouk Robbers
Patricia van DremptArthur Reijnders
Barbara KooijmanDennis van de Peppel
Riekie KrausPauline van de Peppel
Jaike LootsEsther Peelen
Linda MeijerSandra van den Berg
Linda Swaap 

 

Ouderhulp

De ouderraad deelt aan het begin van het schooljaar een lijst uit met activiteiten waarop ouders kunnen intekenen. Per activiteit kan er hulp gevraagd worden. Dit zal via de weekbrief of een extra brief gedaan worden. Heeft u vragen dan bent u van harte welkom om te mailen naar or.kb@skovv.nl

Ouderbijdrage

Zonder financiële bijdrage van ouders is er geen geld voor het organiseren van activiteiten buiten het lesprogramma. Dus de ouderbijdrage is vrijwillig maar heel hard nodig! Voor ieder kind wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd van € 35,-. Dit is inclusief schoolreis of schoolfeest.