Passend onderwijs

Onze is school aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs. Schoolbesturen in Nederland hebben van het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap de opdracht gekregen om in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van samenwerkingsverband PassendWijs. Hierin zijn regulier en speciaal onderwijs bestuurlijk samengebracht en werken aangesloten schoolbesturen intensief samen. Waar nodig wordt dit aangevuld met samenwerking met bijvoorbeeld gemeente en lokaal jeugdbeleid. Op de website van PassendWijs vindt u heel veel informatie over de verschillende aspecten van passend onderwijs, de zorgplicht die de scholen hebben en kunt u nieuwe ontwikkelingen volgen:

 

Klik hier