De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Positief klimaat
Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. Voor scholen die vinden dat onderwijs óók betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’ is er De Vreedzame School. 

Mediatie
Kinderen leren hoe ze samen conflicten kunnen oplossen, ze kunnen daarbij hulp vragen van mediatoren uit groep 7 en 8.

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit afgevaardigden van groep 4 t/m 8. Zij overleggen regelmatig met directie en leerkrachten over schoolzaken.

Vreedzame kriebels
In iedere groep krijgen de leerlingen les over seksualiteit en gezonde relaties.                                                             Voor meer informatie:

Klik hier