Tussenschoolse opvang (TSO)

 

TSO is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogelijk van 12:00 -12:45 uur.

Op maandag, dinsdag, donderdag voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 12:45 uur zijn de leerkrachten weer aanwezig en staan de kinderen onder toezicht van de school. 
 

TSO volgens SKOVV 

Vanuit het ministerie van Onderwijs zijn er regels opgesteld waaraan TSO moet voldoen. De TSO-coördinator is verantwoordelijk voor het functioneren van het overblijven en aanspreekpunt voor ouders. Samen met een team van TSO-krachten wordt het overblijven volgens de richtlijnen van het SKOVV (Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei) verzorgd. Hierbij wordt gestreefd naar een veilige, pedagogisch en juridisch verantwoorde middagpauze voor de kinderen. Daarnaast is het gelukkig ook mogelijk om op een persoonlijke wijze hier een gezellige invulling aan te geven.  
 

Abonnementen en Incidenteel overblijven 

Alle kosten voor de TSO zijn voor rekening van de ouders/verzorgers die gebruik maken van  het overblijven. Denk o.a. aan de kosten van vergoeding van de overblijfkrachten en het speelmateriaal. Om zoveel mogelijk aan de wensen van ouders te kunnen voldoen, zijn er twee soorten abonnementen geïntroduceerd. 
 

Dagabonnementen; TSO op vaste dagen in de week

• gelden voor het gehele schooljaar 
• zijn kind- en daggebonden 
• zijn het voordeligst (€1,60 per dag i.p.v. € 2,50 per dag) 
 

Incidenteel overblijven middels een strippenkaart

• is per dag op te geven 
• is duurder dan een abonnement (€ 2,50 per dag) 
• opgeven d.m.v. een mailtje uiterlijk voor 8.00 uur op de dag van overblijven naar: tso.kb@skovv.nl