Missie en visie

Welbevinden, samen, ontwikkeling en toekomst zijn de uitgangspunten van de Keijenberg       

Welbevinden

Welbevinden en veiligheid zijn op onze school basisvoorwaarden om aan een leerproces te beginnen. Een kind dat zelfvertrouwen heeft, emotioneel goed in zijn vel zit en met plezier naar school gaat, zal zich beter ontwikkelen. Een veilige omgeving is voor ons een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, waarin je wordt gerespecteerd. Waar kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en open staan voor elkaars verschillen. We streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar school gaan.


Samen

Kinderen verschillen van elkaar en maken een eigen ontwikkeling door. Deze verschillen benut de school graag om van elkaar te leren. Ieder kind heeft een eigen unieke inbreng en dit draagt bij aan onze rijke leeromgeving. We oefenen gericht aan samenwerkingsvaardigheden, passen deze toe en waarderen elkaar positief. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze school voor een groot deel bepaald wordt door de kwaliteit van de omgang tussen mensen onderling. Een goede samenwerking met ouders is van groot belang is voor de ontwikkeling van het kind. We zorgen er dan ook voor dat ze zich welkom voelen op school.

 

Ontwikkeling

We behalen resultaten die van ons verwacht worden in een gestructureerde en veilige schoolomgeving. Schoolafspraken, goed klassenmanagement en voorspelbaar leerkrachtgedrag brengen rust, duidelijkheid en een veilige sfeer. Kinderen doen graag dingen zelf en ontwikkelen zo een pro-actieve, en verantwoordelijke leerhouding. Op de Keijenberg betekent dit dat wij vertrouwen en waardering uitspreken voor de oplossingen die kinderen naar voren brengen en kinderen betrekken bij hun eigen leerproces. Een kind dat zelfvertrouwen heeft, emotioneel goed in zijn vel zit en nieuwsgierig is, zal zich makkelijker ontwikkelen. 

 

Toekomst

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. De wereld verandert in snel tempo. Een tijd waarin ook andere vaardigheden belangrijk zijn. De beschikbaarheid van internet, computers en smartphones heeft veel invloed op onze samenleving. Wij willen hier zo goed mogelijk op inspelen. Integratie van ICT in het onderwijs is belangrijk. Wij willen het inzetten om kinderen op een meer zelfstandige, rijke en creatieve manier te laten werken en te leren. Om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze complexe wereld, vinden wij het belangrijk de zelfstandigheid en (eigen) verantwoordelijkheid van kinderen te stimuleren. Ons onderwijs heeft daardoor de meerwaarde die de kinderen van pas zal komen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.